05_420.jpg

Kompetencer

Som en af Danmarks ældste forsikringsmæglervirksomheder, har vi mangeårig erfaring med servicering og rådgivning af mellemstore erhvervsvirksomheder.

Vi er uvildige rådgivere, der har Finanstilsynets godkendelse til at drive forsikringsmæglervirksomhed. Vi samarbejder med alle betydende danske samt flere udenlandske forsikringsselskaber. Vi har en professionel ansvarsforsikring til dækning af det eventuelle ansvar vi måtte ifalde som følge af vores rådgivning.

Vores varemærker:

 • Vi gør gerne lidt ekstra
 • Skadebehandling, hvor vi er med i hele processen
 • Vi engagerer os i kunden
 • Så lidt papir som muligt
 • Forenkling
 • Nem adgang til policer og betingelser via kunde log-in
 • Uformel sparring
 • At tænke ”ud af boksen”
 • Risikorådgivning
 • Langvarige kundeforhold
 • Nem anmeldelse af skade via mobiltelefon/app