MOHR KJÆR ...

Forsikringsmæglerne MOHR KJÆR har rødder i en af Danmarks ældste forsikringsmæglervirksomheder.

Vi har mangeårig erfaring med rådgivning og servicering af mellemstore erhvervsvirksomheder – og samarbejder med alle betydende danske og flere udenlandske forsikringsselskaber.

Vores rådgivere er uvildige og godkendt af Finanstilsynet som mæglere og omfattet af en professionel ansvarsforsikring til dækning af det ansvar som påhviler os som følge af vores rådgivning.

Vi er medlem af Forsikringsmæglerforeningen.

Se også Forsikringsagenturet MOHR KJÆR.


... CARE MORE

Vores navn er vores varemærke og det som gør os unikke. MOHR KJÆR - CARE MORE.

Vores holdning er, at du skal bruge tid på din forretning og ikke på dine forsikringer. Derfor gør vi meget, for at du skal gøre mindre.

Vi har forenklet skadesbehandlingen og ryddet op i papirgangene. Og får du en skade, løser vi opgaven personligt og hurtigt – og helt enkelt.

Vi engagerer os ofte dybt i det enkelte kundeforhold giver uvildig og uformel sparring og rådgivning, der skaber langvarige kunderelationer. Fordi vi "CARE MORE".